Site-ul Atlantismar reprezinta pagina oficiala a Atlantismar.
 
Utilizarea necorespunzatoare = utilizarea site-ului intr-un mod contrar reglementarilor si legislatiei in vigoare sau in orice alt mod care poate produce prejudicii Firmei sau altor persoane. Atlantismar asigura confidentialitatea datelor si a persoanelor care intra in contact cu noi prin intermediul acestui website ( email, telefon, formulare de contact )
 
 Informatiile publicate pe site = informatii de interes general despre Firma, produsele comercializate de acesta, cat si alte informatii considerate de Firma ca fiind de interes pentru Client.
 
Continutul Site-ului in integralitatea sa este proprietatea Atlantismar.Folosirea fara acordul firmei a oricaror elemente continute pe site se pedepseste conform legilor in vigoare.
 
 
1.INFORMAÈšII GENERALE
 
 
Continutul Site-ului in integralitatea sa este proprietatea Atlantismar. Folosirea fara acordul firmei a oricaror elemente continute pe site se pedepseste conform legilor in vigoare.
Acesta este supusa Termenilor si conditiilor de utilizare. AceÅŸti Termeni de utilizare pot fi modificaÅ£i sau înlocuiÅ£i de alÅ£i termeni ÅŸi condiÅ£ii, de ex. pentru achiziÅ£ionarea de produse ÅŸi/sau servicii. Atlantismar si toate informaÈ›iile conÈ›inute sunt proprietatea Atlantismar È™i nu pot fi valorificate, copiate sau reproduse în niciun fel, pe niciun suport fără acordul.
 
Aceste website este reglementat de legea Română ; vizitatorii internaÅ£ionali trebuie să se asigure că respectă legea aplicabilă la nivel local. Întrucât prezenta informare poate suferi modificări în orice moment, fără notificare prealabilă, vă invităm să consultaÅ£i această pagină în mod regulat.
 
 
2.RÄ‚SPUNDEREA SITE-ULUI
Acest site este administrat de catre Atlantismar, proprietate  Atlantismar. In calitate de administrativă ne rezervăm dreptul de a schimba È™i actualiza în orice moment conÈ›inutul acestui website, precum È™i Termenii È™i condiÈ›iile de utilizare conform normelor în vigoare.
Aceste reguli precizează modul de folosire de către utilizatori a site-ului Atlantismar È™i relaÈ›iile sau eventualele probleme ce pot apărea sunt guvernate de legi aplicabile în România È™i Uniunea Europeana.
 
 
3. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA
 
 
CONÅ¢INUT WEBSITE
Atlantismar depune toate eforturile pentru a oferi un conÅ£inut de încredere, însă, independent de grija ÅŸi diligenÅ£a pentru modul de redactare a textului ÅŸi publicarea de fotografii, se pot strecura unele erori în informaÅ£iile furnizate pe acest website. Atlantismar îÅŸi declină răspunderea pentru daunele directe sau indirecte rezultate din accesarea website-ului sau din utilizarea informaÅ£iilor conÅ£inute în acesta (de exemplu: erori, omisiuni, inaccesibilitate, pierderi de date, deteriorare, distrugere sau virusuri care pot afecta echipamentele IT ale utilizatorului). Prin urmare, utilizatorul acceptă să folosească aceste informaÅ£ii pe răspunderea sa asumată exclusiv ÅŸi este invitat să întreprindă toate verificările necesare.
 
 
EXCLUDERI ÅžI RESPONSABILITÄ‚Å¢I
Atlantismar deÅ£ine, îÅŸi rezervă ÅŸi menÅ£ine toate drepturile de proprietate, în special de proprietate intelectuală, inclusiv drepturile de autor pentru acest website ÅŸi pentru informaÅ£iile conÅ£inute de acestea. 
 
4. SECURITATE
 
 
Efectuarea de operatiuni neautorizate asupra acestui site si tentativa de efectuare a acestora, respectiv utilizarea abuziva, utilizarea frauduloasa, accesul neautorizat, modificarea si/sau copierea de informatii cu scopul de a le comercializa ori alte asemenea actiuni vor fi pedepsite conform legii.
Atlantismar se obliga sa nu transmita/publice nici o informatie dintre cele pe care le are in baza de date cu exceptia unui caz penal in care ii sunt solicitate aceste date.
Pentru securizarea datelor personale accesul la aceste date este limitat doar la conditiile de utilizare a datelor si doar la persoanele autorizate sa le proceseze si sa le cripteze.
 
5. CONDIÅ¢II DE UTILIZARE
 
 
PuteÅ£i utiliza acest Website numai în conformitate cu Termenii ÅŸi CondiÅ£iile de Utilizare prezente ÅŸi, în orice caz, puteÅ£i folosi acest Website numai în scopuri legale, mai exact în conformitate cu legislaÅ£ia în vigoare, reglementările ÅŸi practicile din Romania si Uniunea Europeana sau din statul din care Website-ul este accesat.În special, sunteÅ£i de acord:
· Să nu publicaÅ£i, să nu transmiteÅ£i sau să nu distribuiÅ£i nicio informaÅ£ie de natură obscenă, defăimătoare, nelegală sau de natură să producă prejudicii, fie pe sau de pe acest Website;
· Să nu utilizaÅ£i acest Website într-o manieră de natură să încalce drepturile altor persoane;
· Să nu efectuaÅ£i rezervări neautorizate, false sau frauduloase;
· Să nu utilizaÅ£i niciun software, procedură sau dispozitiv cu scopul de a împiedica sau de a încerca să împiedicaÈ›i buna funcÅ£ionare a Website-ului, fie manual, fie electronic, prin orice mijloace, în special cu privire la încărcarea sau accesarea de fiÅŸiere care conÅ£in date modificate sau virusuri;
· Să nu degradaÅ£i, modificaÅ£i sau schimbaÅ£i aspectul grafic al acestui Website sau codurile software care îl alcătuiesc;
· Să nu întreprindeÅ£i nicio acÅ£iune susceptibilă de a provoca trafic nerezonabil sau disproporÅ£ionat pe Website sau pe o infrastructură asociată;
· Să nu obÅ£ineÅ£i sau să nu încercaÅ£i să obÅ£ineÅ£i acces neautorizat la niciuna dintre reÅ£elele noastre, prin orice mijloace.
 
Fără a aduce atingere celorlaltor drepturi cuprinse în cadrul acestor termeni ÅŸi condiÅ£ii, (indiferent dacă acestea sunt legale sau nu), Atlantismar îÅŸi rezervă dreptul de a refuza accesul la acest Website în cazul în care consideră (conform propriilor criterii), că sunt încălcate oricare din prevederile acestor Termeni ÅŸi CondiÅ£ii de Utilizare.
 
Prin urmare, prin continuarea accesării sau utilizării acestui Website, vă exprimaÅ£i acordul de a respecta modificările acestor Termeni ÅŸi CondiÅ£ii de utilizare.